Đọc lại bài Cái gì quý nhất sau đó nêu nhận xét?

Câu hỏi 1 (Trang 91 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Đọc lại bài Cái gì quý nhất sau đó nêu nhận xét ? Phần soạn bài Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận trang 91 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Đọc lại bài Cái gì quý nhất? sau đó nêu nhận xét:

a) Các bạn Hùng, Quý, Nam tranh luận về vấn đề gì?

b) Ý kiến của mỗi bạn như thế nào? Lí lẽ đưa ra để bảo vệ ý kiến đó ra sao?

c) Thầy giáo muốn thuyết phục Hùng, Quý, Nam công nhận điều gì? Thầy giáo đã lập luận như thế nào? Cách nói của thầy thể hiện thái độ tranh luận như thế nào?

Trả lời:

a) Các bạn Hùng, Quý, Nam tranh luận về vấn đề: Cái gì quý nhất trên đời?

b) Ý kiến và lí lẽ của mỗi bạn.

Lí lẽ đưa ra để bảo vệ ý kiến:

– Có ăn mới sống được.

– Có vàng là có tiền, có tiền sẽ mua được lúa gạo.

– Có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc.

c) Ý kiến, lí lẽ và thái độ tranh luận của thầy giáo:

  • Người lao động là quý nhất.
  • Lúa gạo, vàng, thì giờ đều quý nhưng chưa phải là quý nhất. Không có người lao động thì không có lúa gạo, vàng bạc, thì giờ cũng trôi qua vô vị.

Thầy tôn trọng người đối thoại, lập luận có tình có lí:

– Công nhận những thứ Hùng, Quý, Nam nêu ra đều đáng quý (lập luận có tình).

– Nêu câu hỏi “Ai làm ra lúa gạo, vàng bạc, ai biết dùng thì giờ?” rồi ôn tồn giảng giải để thuyết phục học sinh (lập luận có lí).

(BAIVIET.COM)