Đọc khổ thơ 1, em hiểu hạt gạo được làm nên từ những gì?

Câu hỏi 1 (Trang 140 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Đọc khổ thơ 1, em hiểu hạt gạo được làm nên từ những gì? Phần soạn bài Tập đọc: Hạt gạo làng ta trang 139 – 140 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trả lời:

hạt gạo được làm nên từ tinh túy của đất, của nước và công lao của người nông dân

(BAIVIET.COM)