Đọc đoạn văn sau và thực hiện nhiệm vụ nêu ở bên dưới?

Câu hỏi 1 (Trang 115 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Đọc đoạn văn sau và thực hiện nhiệm vụ nêu ở bên dưới? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường trang 115 – 116 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Thành phần môi trường là các yếu tố tạo thành môi trường: không khí, nước, đất, âm thanh, ánh sáng, lòng đất, núi, rừng, sông, hồ, biển, sinh vật, các hệ sinh thái, các khu dân cư, khu sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên, cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và các hình thái vật chất khác.

a) Phân biệt nghĩa của các cụm từ: khu dân cư, khu sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên

b) Mỗi từ ở cột A dưới đây ứng với nghĩa nào ở cột B

AB
Sinh vậtQuan hệ giữa sinh vật (kể cả người) với môi trường xung quanh
Sinh tháiTên gọi chung các vật sống, bao gồm động vật, thực vật và vi sinh vật, có sinh ra, lớn lên và chết.
Hình tháiHình thức biểu hiện ra bên ngoài của sự vật, có thể quan sát được

Trả lời:

a) Phân biệt nghĩa của các cụm từ:

– Khu dân cư: khu vực dành cho nhân dân ăn, ở, sinh hoạt.

– Khu sản xuất: khu vực làm việc của nhà máy, xí nghiệp.

– Khu bảo tồn thiên nhiên: khu vực trong đó có các loài cây, con vật và cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ, giữ gìn lâu dài.

b) Nối mỗi từ ở cột A với nghĩa thích hợp ở cột B:

– Sinh vật: Tên gọi chung các vật sống, bao gồm động vật, thực vật và vi sinh vật, có sinh ra, lớn lên và chết đi.

– Sinh thái: Quan hệ giữa sinh vật (kể cả người) với môi trường xung quanh.

– Hình thái: Hình thức biểu hiện ra bên ngoài của sự vật, có thể quan sát được.

(BAIVIET.COM)