Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi ?

Câu hỏi 1: (Trang 80 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi ? phần soạn bài luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm trang 80 SGK tiếng việt tập 1.

Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:

Đã có ai lắng nghe
Tiếng mưa trong rừng cọ
Như tiếng thác đội về
Như ào ào trận gió.

a) Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào ?
b) Qua sự so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ ra sao ?

Trả lời:

a) Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với tiếng thác nước dội về, với tiếng ào ào của gió thổi.
b) Qua các hình ảnh so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ nghe rất lớn, rất vang động.

(BAIVIET.COM)