Đọc diễn cảm khổ thơ đầu để thể hiện tâm trạng của chú Mo-ri-xơn và bé Ê-mi-li?

Câu hỏi 1 (Trang 50 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Đọc diễn cảm khổ thơ đầu để thể hiện tâm trạng của chú Mo-ri-xơn và bé Ê-mi-li? Phần soạn bài Tập đọc: Ê-mi-li, con… trang 49 – 50 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

Trả lời:

Học sinh đọc diễn cảm khổ thơ theo nội dung trong sách giáo khoa.

BAIVIET.COM