Đọc cặp câu sau và cho biết chúng có gì khác nhau ?

Câu hỏi 1 (Trang 126 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Đọc cặp câu sau và cho biết chúng có gì khác nhau ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu trang 126 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

a) I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng.

b) Nhờ tinh thần ham học hỏi, sau này, I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng.

Trả lời:

Câu b khác câu a ở chỗ câu có thêm phần câu in nghiêng, đó là các trạng ngữ trong câu.

(BAIVIET.COM)