Đọc các mở bài sau và cho biết đó là những cách mở bài nào ?

Câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 113 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Đọc các mở bài sau và cho biết đó là những cách mở bài nào ? Phần soạn bài Tập làm văn: Mở bài trong bài văn kể chuyện trang 112 – 114 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

a) Có một con rùa sống bên sông. Biết mình chậm chạp nên hôm nào cũng vậy, vừa sáng sớm tinh mơ, nó đã ra bờ sông tập chạy.

b) Xưa nay, người cậy tài cậy giỏi mà chủ quan, biếng nhác thì chẳng làm nên việc gì.Ngược lại, sức có kém nhưng quyết tâm, nhẫn nại ắt thành công. Câu chuyện Rùa và thỏ chứng minh điều đó.

c) Đầu năm học vừa qua, lớp em có mấy bạn vì chủ quan, lười biếng nên kết quả học tập sút kém hẳn so với hồi lớp ba. Cô giáo bèn kể chuyện Rùa và thỏ để khuyên các bạn phải cố gắng, chăm chỉ. Câu chuyện như sau:

d) Trong các loài thú, mấy ai chạy nhanh bằng bọn thỏ chúng tôi? Thấy bóng chúng tôi trên đường đua thì hươu, nai còn phải kiêng dè, chưa nói gì tới bác trâu hay chị lợn. Thế mà có lần thỏ tôi phải ngậm đắng nuốt cay chịu thua anh chàng rùa nổi tiếng lù đù, chậm chạp. Câu chuyện ấy dạy cho tôi một bài học nhớ đời. Đầu đuôi thế này

Trả lời:

Cách a:

Mở bài trực tiếp (kể ngay vào sự việc mở đầu câu chuyện kể).

Cách b, c, d:

Mở bài gián tiếp (nói chuyện khác để dẫn vào câu chuyện kể).

(BAIVIET.COM)