Đọc các câu sau đây?

Câu hỏi 1 – Nhận xét (Trang 51 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Đọc các câu sau đây? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Từ đồng âm trang 51 – 52 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

Đọc các câu sau đây:

a) Ông ngồi câu cá.

b) Đoạn văn này có 5 câu.

Trả lời:

Học sinh tự đọc hai câu trên.

(BAIVIET.COM)