Đọc bài báo: A LÔ, ĐÔ-RÊ-MON, THẦN THÔNG ĐÂY ?

Câu hỏi 1: (Trang 130 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Đọc bài báo: A LÔ, ĐÔ-RÊ-MON, THẦN THÔNG ĐÂY ? Phần soạn bài Tập làm văn: Ghi chép sổ tay trang 130 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Các em hãy đọc bài báo A LÔ, ĐÔ-RÊ-MON, THẦN THÔNG ĐÂY ! trang 130 SGK.

(BAIVIET.COM)