Đoạn văn trên tả những bộ phận nào của con ngựa? Hãy ghi lại những đặc điểm chính của mỗi bộ phận ấy?

Câu hỏi 2 (Trang 128 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Đoạn văn trên tả những bộ phận nào của con ngựa? Hãy ghi lại những đặc điểm chính của mỗi bộ phận ấy? Phần soạn bài Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phân của con vật trang 128 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

Bài văn “Con ngựa”, tác giả đã tập trung miêu tả những bộ phận chủ yếu sau đây:

+ Tả hai cái tai (to dựng đứng trên cái đầu rất đẹp).

+ Tả hai lỗ mũi (ươn ướt động đậy hoài).

+ Tả hai hàm răng (trắng muốt).

+ Tả cái bờm ngựa (cắt ngắn rất phẳng).

+ Tả cái ngực (ngực nở)

+ Tả bốn cái chân (khi đứng cũng cứ giậm lộp cộp)

+ Tả cái đuôi (dài ve vẩy hết sang trái lại sang phải).

(BAIVIET.COM)