Đoàn thuyền đánh cá trở về vào lúc nào? Em biết điều đó nhờ vào những câu thơ nào?

Câu hỏi 2 (Trang 60 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Đoàn thuyền đánh cá trở về vào lúc nào? Em biết điều đó nhờ vào những câu thơ nào? Phần soạn bài Tập đọc: Đoàn thuyền đánh cá trang 60 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

Đoàn thuyền đánh cá trở về vào lúc bình minh xuất hiện. Những câu thơ “Sao mờ, kéo lưới kịp trời sáng”, Mặt trời đội biển nhô màu mới” cho em biết điều đó.

(BAIVIET.COM)