Đoàn thám hiểm đã gặp những khó khăn gì dọc đường?

Câu hỏi 2 (Trang 115 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Đoàn thám hiểm đã gặp những khó khăn gì dọc đường? Phần soạn bài Tập đọc: Hơn một nghìn ngày xung quanh trái đất trang 114 – 115 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

Đoàn thám hiểm đã gặp các khó khăn như: Thái Bình Dương quá rộng lớn đi mãi chẳng tới bờ, thức ăn cạn, nước ngọt hết, thủy thủ phải uống nước tiểu, ninh nhừ giày và da để ăn, mỗi ngày có một số người chết. Đoàn còn phải chiến đấu với dân trên nhiều hòn đảo. Chính Ma-gien-lăng đã bỏ mình trong cuộc chiến đấu với dân đảo Ma-tan. Chuyến đi đã phải kéo dài tới 1083 ngày, mất bốn chiếc thuyền lớn và gần hai trăm người chết. Khi về tới Tây Ban Nha chỉ còn lại một chiếc thuyền với 18 thủy thủ.

(BAIVIET.COM)