Đoàn cán bộ Việt Nam gặp những điều gì bất ngờ thú vị ở ở Lúc-xăm-bua ?

Câu hỏi 1: (Trang 99 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Đoàn cán bộ Việt Nam gặp những điều gì bất ngờ thú vị ở ở Lúc-xăm-bua ? phần soạn bài tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua trang 99 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Đến thăm một trường tiểu học ở Lúc-xăm-bua, đoàn cán bộ Việt Nam gặp nhiều điều gì bất ngờ thú vị : các em học sinh đều tự giới thiệu tên mình bằng tiếng Việt, các em hát bài hát Việt Nam, các em giới thiệu nhiều vật phẩm của Việt Nam mà các em đã sưu tầm được, các em biết vẽ Quốc kì Việt Nam, các em biết nói được bằng tiếng Việt những từ ngữ thiêng liêng với người Việt Nam : Việt Nam, Hồ Chí Minh.

(BAIVIET.COM)