Đoạn 3 – Lời của bố kể đoạn chuyện nào?

Câu hỏi 1: (Trang 132 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Đoạn 3 – Lời của bố kể đoạn chuyện nào? phần soạn bài kể chuyện Đôi bạn trang 132 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Về nhà, hai bạn giấu không dám kể bố nghe chuyện trên. Nhưng rồi một thời gian, khi Mến đã trở về quê, bố cũng biết chuyện. Bố trầm ngâm bảo Thành :

– Con ạ ! Người ở làng quê là như vậy đấy. Lúc chiến tranh, họ sẵn lòng sẻ nhà sẻ cửa cho ta. Khi cứu người, họ chẳng hề chần chừ ngần ngại.

(BAIVIET.COM)