Điều gì làm cho bài thơ của Pu-skin hợp lí?

Câu hỏi 3: (Trang 53 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Điều gì làm cho bài thơ của Pu-skin hợp lí? Phần soạn bài tập đọc: Mặt trời mọc ở đằng… tây ! trang 52, 53 SGK tiếng việt 3 tập 2.

Trả lời:

Pu-skin đã viết câu thứ hai để khẳng định “mặt trời mọc ở đằng tây” là một chuyện lạ. Chính điều này đã làm cho bài thơ của Pu-skin trở thành hợp lí.

(BAIVIET.COM)