Điều gì gợi tác giả nhớ những kỉ niệm của buổi tựu trường?

Câu hỏi 1: (Trang 52 SGK Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1) – Điều gì gợi tác giả nhớ những kỉ niệm của buổi tựu trường? Phần soạn bài tập đọc Nhớ lại buổi đầu đi học trang 52 SGK Tiếng việt Tập 1.

Trả lời:

Cảnh ngoài đường lá rụng nhiều vào dịp cuối thu khiến tác giả, nhớ lại những kỉ niệm của buổi tựu trường.

(BAIVIET.COM)