Điều gì gợi cho anh chiến sĩ nhớ tới mẹ? Anh nhớ hình ảnh nào của mẹ?

Câu hỏi 1 (Trang 131 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Điều gì gợi cho anh chiến sĩ nhớ tới mẹ? Anh nhớ hình ảnh nào của mẹ? Phần soạn bài Tập đọc: Bầm ơi trang 130 – 131 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Cảnh chiều đông gió bấc như mưa phùn, lúc này các làng quê vào vụ cấy đông, làm anh chiến sĩ chạnh nhớ tới mẹ thương mẹ phải vất vả lội ruộng bùn trong mưa gió rét buốt.

(BAIVIET.COM)