Điều gì cho thấy các em có nhận thức tốt về chủ đề cuộc thi?

Câu hỏi 3 (Trang 55 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Điều gì cho thấy các em có nhận thức tốt về chủ đề cuộc thi? Phần soạn bài Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn trang 55 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

Nhận thức tốt của các em về chủ đề cuộc thi thể hiện ở tên của các tác phẩm như: Đội mũ bảo hiểm là tốt nhất; Gia đình em được bảo vệ an toàn; Trẻ em không nên đi xe đạp trên đường; Chở ba người là không được;…

Đặc biệt nhận thức này còn thể hiện ở nội dung phong phú của các bức tranh.

(BAIVIET.COM)