Điền vào chỗ trống vần oc hay ooc?

Câu hỏi 2: (Trang 96 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Điền vào chỗ trống vần oc hay ooc? Phần soạn bài chính tả nghe – viết: Chiều trên sông Hương trang 96 SGK tiếng việt tập 1.

Điền vào chỗ trống oc hay ooc ?

Con s…., mặc quần s…., cần cẩu m…. hàng, kéo xe rơ-m…..

Trả lời:

Con sóc, mặc quần soóc, cần cẩu móc hàng, kéo xe rơ-moóc.

Ghi chú:

– quần soóc là quần ngắn.

– rơ-moóc là thùng xe chở hàng, muốn di chuyển phải nhờ một chiếc xe cơ động cơ kéo đi.

(BAIVIET.COM)