Điền vào chỗ trống vần eo hay oeo?

Câu hỏi 2: (Trang 52 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Điền vào chỗ trống vần eo hay oeo? Phần soạn bài chính tả nghe – viết: Nhớ lại buổi đầu đi học trang 52 SGK tiếng việt tập 1.

Nhà ngh…, đường ngoằn ng ….,cười ngặt ngh…, ng…. đầu.

Trả lời:

→ Nhà nghèo, đường ngoằn ngoèo, cười ngặt nghẽo, ngoẹo đầu.

(BAIVIET.COM)