Điền vào chỗ trống và giải câu đố : a) tr hay ch ? – iên hay iêng ?

Câu hỏi 2: (Trang 56 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Điền vào chỗ trống và giải câu đố : a) tr hay ch ? phần soạn bài Chính tả: Trận bóng dưới lòng đường trang 56 SGK tiếng việt tập 1.

Điền vào chỗ trống và giải câu đố :
a) tr hay ch ?
Mình …òn mũi nhọn
…ẳng phải bò, …âu
uống nước ao sâu
Lên cày ruộng cạn (Là cái gì ?)

b) iên hay iêng ?
Trên trời có gi… nước trong
Con k… chẳng lọt, con ong chẳng vào.
(là quả gì ?)

Trả lời:

a)
Mình tròn mũi nhọn
Chẳng phải bò, trâu
uống nước ao sâu
Lên cày ruộng cạn Là cái gì ?

Đó là cái bút mực.

b)
Trên trời có giếng nước trong
Con kiến chẳng lọt, con ong chẳng vào.
(là quả gì ?)

Đó là quả dừa.

(BAIVIET.COM)