Điền vào chỗ trống và giải câu đố : a) tr hay ch ? – iên hay iêng ?

0 đánh giá

Câu hỏi 2: (Trang 56 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Điền vào chỗ trống và giải câu đố : a) tr hay ch ? phần soạn bài Chính tả: Trận bóng dưới lòng đường trang 56 SGK tiếng việt tập 1.

Điền vào chỗ trống và giải câu đố :
a) tr hay ch ?
Mình …òn mũi nhọn
…ẳng phải bò, …âu
uống nước ao sâu
Lên cày ruộng cạn (Là cái gì ?)

b) iên hay iêng ?
Trên trời có gi… nước trong
Con k… chẳng lọt, con ong chẳng vào.
(là quả gì ?)

Trả lời:

a)
Mình tròn mũi nhọn
Chẳng phải bò, trâu
uống nước ao sâu
Lên cày ruộng cạn Là cái gì ?

Đó là cái bút mực.

b)
Trên trời có giếng nước trong
Con kiến chẳng lọt, con ong chẳng vào.
(là quả gì ?)

Đó là quả dừa.

BAIVIET.COM

Gửi bình luận

Back To Top