Điền vào chỗ trống ui hay ươi ?

Câu hỏi 2: (Trang 128 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Điền vào chỗ trống ui hay ươi ? Phần soạn bài Chính tả (Nghe-Viết): Nhà rông ở Tây Nguyên trang 128 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

– khung cửi, cưỡi ngựa, sưởi ấm.

– mát rượi, gửi thư. tưới cây.

(BAIVIET.COM)