Điền vào chỗ trống tr hay ch ?

Câu hỏi 2: (Trang 22 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Điền vào chỗ trống tr hay ch ? phần soạn bài chính tả nghe – viết: Chiếc áo len trang 22 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

a) Điền vào chỗ trống tr hay ch ?

cuộn tròn, chân thật, chậm tr

b) Đặt trên chữ in nghiêng dấu hỏi hay dấu ngã? Giải câu đố.

— Vừa dài mà lại vừa vuông
Giúp nhau kẻ chỉ, vạch đường thẳng băng.

– Giải câu đố: Đó là cái thước kẻ.

– Tên nghe nặng trịch
Lòng dạ thẳng băng
Vành tai thợ mộc nằm ngang
Anh đi học vẽsẵn sàng đi theo.

– Giải câu đố: Đó là cây bút chì.

(BAIVIET.COM)