Điền vào chỗ trống tr hay ch hoặc êt hay êch ?

Câu hỏi 2: (Trang 104 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Điền vào chỗ trống tr hay ch hoặc êt hay êch ? phần soạn bài chính tả nhớ – viết: Một mái nhà chung trang 104 SGK tiếng việt tập 2.

Điền vào chỗ trống:

a) tr hay ch ?

Mèo con đi học ban …ưa

Nón nan không đội, …ời mưa ào ào

Hiên …e không …ịu nép vào

Tối về sổ mũi còn gào “meo meo”.

b) êt hay êch ?

– Ai ngày thường mắc lỗi

T… đến chắc hơi buồn

Ai được khen ngày thường

Thì hôm nào cũng t…

– Thân dừa bạc ph… tháng năm

Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao.

Trả lời:

Điền vào chỗ trống:

a) ch hay tr ?

Mèo con đi học ban trưa

Nón nan không đội, trời mưa ào ào

Hiên che không chịu nép vào

Tôi về sổ mũi còn gào “meo meo”

b) êt hay êch ?

– Ai ngày thường mắc lỗi

Tết đến chắc hơi buồn

Ai được khen ngày thường

Thì hôm nào cũng tết

– Thân dừa bạc phếch tháng năm

Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao

(BAIVIET.COM)