Điền vào chỗ trống tr hay ch? Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

Câu hỏi 3: (Trang 137 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Điền vào chỗ trống tr hay ch? Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã? Phần soạn bài chính tả nghe – viết: Dòng suối thức trang 137, 138 SGK tiếng việt tập 2.

a) Điền vào chỗ trống tr hay ch?

Lời ru

Tuổi thơ tôi có tháng ba
Đầu làng cây gạo đơm hoa đỏ …ời
Tháng ba giọt ngắn giọt dài
Mưa …ong mắt mẹ, mưa ngoài sân phơi.

Hẳn …ong câu hát “à ơi”
Mẹ ru hạt thóc …ớ vơi trong bồ
Ru bao cánh vạc, cánh cò
Ru con sông với con đò thân quen.

Lời ru …ân cứng đá mềm
Ru đêm …ăng khuyết thành đêm trăng …òn.

TRƯƠNG XƯƠNG

b) Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

Cả nhà đi học

Đưa con đến lớp mỗi ngày
Như con, mẹ cung “thưa thầy”, “chào cô”
Chiều qua bố đón, tình cờ
Con nghe bố cung “chào cô”, “thưa thầy”…

Ca nhà đi học, vui thay!
Hèn chi điêm xấu buồn lây ca nhà
Hèn chi mười điêm hôm qua
Nhà mình như thê được … ba điêm mười.

CAO XUÂN SƠN

Trả lời:

Câu a)

Lời ru

Tuổi thơ tôi có tháng ba

Đầu làng cây gạo đâm hoa đỏ trời

Tháng ba giọt ngắn, giọt dài

Mưa trong nắng mẹ, mưa ngoài sân phơi.

Hẳn trong câu hát “à ơi”

Mẹ ru hạt thóc chớ vơi trong bồ

Ru bao cánh vạc, cánh cò

Ru con sông với con đò thân quen.

Lời ru chân cứng đá mềm

Ru đêm trăng khuyết thành đêm trăng tròn.

Câu b)

Cả nhà đi học

Đưa con đến lớp mỗi ngày

Như con, mẹ cũng “thưa thầy”, “chào cô”

Chiều qua bố đón, tình cờ

Con nghe bố cũng “chào cô”, “thưa thầy” …

Cả nhà đi học vui thay

Hèn chi điểm xấu buồn lây cả nhà

Hèn chi mười điểm hôm qua

Nhà mình như thể được … ba điểm mười.

BAIVIET.COM