Điền vào chỗ trống tr hay ch? Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã? Giải câu đố

Câu hỏi 3: (Trang 133 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Điền vào chỗ trống tr hay ch? Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã? Giải câu đố. Phần soạn bài chính tả nghe – viết: Thì thầm trang 133 SGK tiếng việt tập 2.

a) Điền vào chỗ trống tr hay ch? Giải câu đố.

Lưng đằng …ước, bụng đằng sau

Con mắt ở dưới, cái đầu ở …ên.

(Là cái gì?)

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã? Giải câu đố.

Một ông cầm hai cây sào

Đuôi đàn cò trắng chạy vào trong hang.

(Là gì?)

Trả lời:

Câu a)

Lưng đằng trước, bụng đằng sau

Con mắt ở dưới, cái đầu ở trên.

Giải câu đố: Đó là cái cẳng chân con người, mắt cá ở dưới, đầu gối ở trên, bắp chân (bụng chân) ở phía sau.

Câu b)

       Một ông cầm hai cây sào

Đuổi đàn cò trắng chạy vào trong hang

Giải câu đố: Đó là một bàn tay cầm đôi đũa và cơm vào miệng.

(BAIVIET.COM)