Điền vào chỗ trống tr hay ch ?

Câu hỏi 2: (Trang 24 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Điền vào chỗ trống tr hay ch ? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Ông tổ nghề thêu trang 24 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

a) Điền vào chỗ trống tr hay ch ?

– Trần Quốc Khái rất thông minh, chăm chỉ học tập nên đã trở thành tiến sĩ, làm quan to trong triều đình nhà Lê. Được cử đi sứ Trung Quốc, trước thử thách của vua nước láng giềng, ông đã xử trí rất giỏi làm cho mọi người phải kính trọng. Ông còn nhanh trí học được nghề thêu của người Trung Quốc để truyền lại cho nhân dân.

(BAIVIET.COM)