Điền vào chỗ trống tiếng có âm đầu l hay n – ât hay âc?

Câu hỏi 2 (Trang 165 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Điền vào chỗ trống tiếng có âm đầu l hay n – ât hay âc? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Mùa đông trên rẻo cao trang 165 – 166 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

a) Điền vào chỗ trống tiếng có âm đầu l hay n?

Cồng chiêng là một…nhạc cụ đúc đồng, thường dùng trong…hội dân gian Việt Nam. Cồng chiêng…tiếng nhất là ở Hòa Bình và Tây Nguyên.

b) Điền vào ô trống có tiếng vần ât hay âc?

Khúc nhạc đưa mọi người vào…ngủ yên lành. Âm thanh cồng chiêng, trang nghiêm và linh thiêng như tiếng….trời, làm mọi người tạm quên đi những lo toan…vả đời thường.

Trả lời:

a) Cồng chiêng là một loại nhạc cụ đúc đồng, thường dùng trong lễ hội dân gian Việt Nam. Cồng chiêng nổi tiếng nhất là ở Hòa Bình và Tây Nguyên.

b) Khúc nhạc đưa mọi người vào giấc ngủ yên lành. Âm thanh cồng chiêng, trang nghiêm và linh thiêng như tiếng đất trời, làm mọi người tạm quên đi những lo toan vất vả đời thường.

(BAIVIET.COM)