Điền vào chỗ trống s hay x hoặc uôt hay uôc ?

Câu hỏi 2: (Trang 19 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Điền vào chỗ trống s hay x hoặc uôt hay uôc ? phần soạn bài chính tả nghe – viết: Trên đường mòn Hồ Chí Minh trang 19 SGK tiếng việt tập 2.

Điền vào chỗ trống:

a) s hay x ?

– sáng …uốt
– xao …uyến
– sóng …ánh
– xanh …ao

b) uôt hay uôc ?

– gầy g…
– chải ch…
– nhem nh…
– n… nà

Trả lời:

a) s hay x ?

– sáng suốt
– xao xuyến
– sóng sánh
– xanh xao

b) uôt hay uôc ?

– gầy guộc
– chải chuốt
– nhem nhuốc
– nuột nà

(BAIVIET.COM)