Điền vào chỗ trống s hay x hoặc in hay inh ?

Câu hỏi 3: (Trang 91 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Điền vào chỗ trống s hay x hoặc in hay inh ? phần soạn bài chính tả nghe – viết: Buổi học thể dục trang 91 SGK tiếng việt tập 2.

Điền vào chỗ trống :

a) s hay x ?

nhảy …a, nhảy …ào, …ới vật.

b) in hay inh ?

điền k…, truyền t…, thể dục thể h…

Trả lời:

Điền vào chỗ trống:

a) s hay x ?

nhảy xa, nhảy sào, sới vật.

b) in hay inh ?

điền kinh, truyền tin, thể dục thể hình.

(BAIVIET.COM)