Điền vào chỗ trống s hay x? Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

Câu hỏi 3: (Trang 48 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Điền vào chỗ trống s hay x? Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã? Phần soạn bài chính tả nghe viết Bài tập làm văn trang 48 SGK tiếng việt tập 1.

a) Điền vào chỗ trống s hay x ?

Trả lời:

Giàu đôi con mắt, đôi tay

Tay siêng làm lụng, mắt hay kiếm tìm

Hai con mắt mở, ta nhìn

Cho sâu, cho sáng mà tin cuộc đời.

 

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

Trả lời:

Tôi lại nhìn đôi mắt trẻ thơ

Tổ quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ!

Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển

Xanh trời, xanh của những ước mơ …

(BAIVIET.COM)