Điền vào chỗ trống r, d hay gi và đặt dấu hỏi hay dấu ngã ?

Câu hỏi 2: (Trang 108 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Điền vào chỗ trống r, d hay gi và đặt dấu hỏi hay dấu ngã ? phần soạn bài chính tả nghe – viết: Bác sĩ Y-éc-xanh trang 108 SGK tiếng việt tập 2.

Điền vào chỗ trống, đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã và giải câu đố?

a) Điền vào chỗ trống r, d hay gi? Giải câu đố.

…áng hình không thấy, chỉ nghe
Chỉ nghe xào xạc vo ve trên cành
Vừa ào ào giữa …ừng xanh
Đã về bên cửa ….ung mành leng keng.

(Là gì?)

b) Đặt trên những chữ in đậm, dấu hỏi hay dấu ngã? Giải câu đố.

Giọt gì từ biên, từ sông
Bay lên lơ lưng mênh mông lưng trời
Coi tiên thơ thân rong chơi
Gặp miền giá rét lại rơi xuống trần.

(Là gì?)

Trả lời:

a) Điền vào chỗ trống r, d hay gi? Giải câu đố.

Dáng hình không thấy, chỉ nghe
Chỉ nghe xào xạc vo ve trên cành
Vừa ào ào giữa rừng xanh
Đã về bên cửa rung mành leng keng.

Giải câu đố: Đó là ngọn gió.

b) Đặt trên những chữ in đậm, dấu hỏi hay dấu ngã? Giải câu đố.

Giọt gì từ biển, từ sông
Bay lên lơ lửng mênh mông lưng trời
Cõi tiên thơ thẩn rong chơi
Gặp miền giá rét lại rơi xuống trần.

Giải câu đố: Đó là hơi nước bốc lên, tụ thành mây rồi làm ra mưa.

(BAIVIET.COM)