Điền vào chỗ trỗng l hay n và ut hay uc ?

Câu hỏi 2: (Trang 43 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –Điền vào chỗ trỗng l hay n và ut hay uc ? Phần soạn bài chính tả nghe – viết: Nghe nhạc trang 43 SGK tiếng việt tập 2.

Điền vào chỗ trỗng:

Câu a) l hay n ?

–  …áo động, hỗn …áo

–  béo …úc …ích, …úc đó

Câu b) ut hay uc ?

–  ông b…, b… gỗ

–  chim c…, hoa c…

Trả lời:

Câu a)

– náo động, hỗn láo

– béo núc ních, lúc đó

Câu b)

– ông bụt, bục gỗ

– chim cút, hoa cúc

(BAIVIET.COM)