Điền vào chỗ trống l hay n và an hay ang?

Câu hỏi 2 (Trang 5 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Điền vào chỗ trống l hay n và an hay ang? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Dế Mèn bênh vực kẻ yếu trang 5 – 6 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Điền vào chỗ trống:

a) l hay n?

Không thể …ẫn chị Chấm với bất cứ người nào khác. Chị có một thân hình …ở nang rất cân đối. Hai cánh tay béo …ẳn, chắc …ịch. Đôi …ông mày không tỉa bao giờ, mọc …òa tự nhiên, …àm cho đôi mắt sắc sảo của chị dịu dàng đi.

Theo Đào Vũ

b) an hay ang?

– Mấy chú ng… con d…` hàng ng…. lạch bạch đi kiếm mồi

– Lá bàng đang đỏ ngọn cây,

Sếu gi… m… lạnh đang bay ng… trời.

Tố Hữu

Trả lời:

a) l hay n như sau:

“không … lẫn chị … nở nang … béo lẫn … chắc nịch. Đôi lông mày … lòa xòa … làm cho…”

b) an hay ang

– Mấy chú ngan con dàn hàng ngang lạch bạch đi kiếm mồi.

– Lá bàng đang đỏ ngọn cây.

– Sếu giang mang lạnh đang bay ngang trời.

(BAIVIET.COM)