Điền vào chỗ trống l hay n, i hay iê ?

Câu hỏi 4: (Trang 119 SGK tiếng việt lớp 3) – Điền vào chỗ trống l hay n, i hay iê ? phần soạn bài Chính tả (Nghe-Viết): Nhớ Việt Bắc trang 119 SGK tiếng việt 3 Tập 1.

Trả lời:

a) l hay n ?

– Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.

– Nhai kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa.

b) i hay iê ?

– Chim có tổ, người có tông

– Tn học lễ, hậu học văn

– Kiến tha lâu cũng đầy tổ

(BAIVIET.COM)