Điền vào chỗ trống l hay n hoặc iêt hay iêc ?

Câu hỏi 2: (Trang 7 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Điền vào chỗ trống l hay n hoặc iêt hay iêc ? phần soạn bài chính tả nghe – viết: Hai Bà Trưng trang 7 SGK tiếng việt tập 2.

Điền vào chỗ trống:
a) l hay n ?
– lành …ặn
– nao …úng
– …anh lảnh

b) iêt hay iêc ?
– đi biền b…
– thấy tiếng t…
– xanh biêng b…

Trả lời:

a) l hay n ?
– lành lặn
– nao núng
– lanh lảnh
b)iêt hay iêc ?
– đi biền biệt
– thấy tiếng tiết
– xanh biêng biếc

(BAIVIET.COM)