Điền vào chỗ trống iu hay uyu?

Câu hỏi 2: (Trang 105 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Điền vào chỗ trống iu hay uyu? Phần soạn bài chính tả nghe – viết: Đêm trăng trên Hồ Tây trang 105 SGK tiếng việt tập 1.

Đường đi khúc kh…., gầy khẳng kh…., kh….. tay

Trả lời:

Đường đi khúc khuỷu, gầy khẳng khiu, khuỷu tay.

(BAIVIET.COM)