Điền vào chỗ trống et hay oet ?

Câu hỏi 2: (Trang 82 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa ? phần soạn bài chính tả nghe – viết: Quê hương trang 82 SGK tiếng việt tập 1.

Điền vào chỗ trống et hay oet ?

Em bé t… miệng cười, mùi kh…, cưa xoèn x…, xem x…

Trả lời:

Em bé toét miệng cười, mùi khét, cưa xoèn xoẹt, xem xét.

(BAIVIET.COM)