Điền vào chỗ trống en hay oen ?

Câu hỏi 2: (Trang 60, 61 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Điền vào chỗ trống en hay oen ? phần soạn bài Chính Tả nghe – viết Bận trang 60,61 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1.

Điền vào chỗ trống en hay oen ?

Trả lời

nhanh nhẹn, nhoẻn cười, sắt hoen rỉ, hèn nhát.

(BAIVIET.COM)