Điền vào chỗ trống điền s hay x ?, o hay ô ?

Câu hỏi 2: (Trang 129 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Điền vào chỗ trống điền s hay x ?, o hay ô ? Phần soạn bài chính tả (Nghe-Viết): Quà của đồng nội trang 129 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Trả lời:

a) Điền s hay x ?

Nhà xanh lại đóng đố xanh

Tra đỗ, trồng hành, thả lợn vào trong

Giải câu đố: Đó là cái bánh chưng

b) Điền o hay ô ?

Lòng chảo mà chẳng nấu, kho

Lại có đàn bò gặm cỏ ở trong

Chảo gì mà rộng mênh mông

Giữa hai sườn núi, cánh đồng cò bay ?

– Giải câu đố: Đó là vùng thung lũng.

(BAIVIET.COM)