Điền vào chỗ trống d hay r và giải câu đố ?

Câu hỏi 2: (Trang 31 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Điền vào chỗ trống d hay r và giải câu đố ? phần soạn bài chính tả nghe – viết: Người mẹ trang 31 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

a) Hòn gì bằng đất nặn ra
Xếp vào lò lửa nung ba bốn ngày
Khi ra da đỏ hây hây
Thân hình vuông vắn đem xây cửa nhà.

Giải câu đố: Đó là hòn gạch.

b) Trắng phau cày thửa ruộng đen
Bao nhiêu cây trắng mọc lên thành hàng

Giải câu đố: Đó là phấn trắng và bảng đen.

BAIBIET.COM