Điền vào chỗ trống au hay âu ?

Câu hỏi 3: (Trang 119 SGK tiếng việt lớp 3) – Điền vào chỗ trống au hay âu ? phần soạn bài Chính tả (Nghe-Viết): Nhớ Việt Bắc trang 119 SGK tiếng việt 3 Tập 1.

Trả lời:

– Hoa mẫu đơn, mưa mau hạt

– Lá trầu, đàn trâu

– Sáu điểm, quả sấu

(BAIVIET.COM)