Điền vào chỗ trống ao hay oao ?

Câu hỏi 2: (Trang 10 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Điền vào chỗ trống ao hay oao ?. phần soạn bài chính tả nghe – viết Chơi chuyền trang 10 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

ngọt ngào, mèo kêu ngoao ngoao, ngao ngán

(BAIVIET.COM)