Điền vào chỗ trống ăc hay oăc ?

Câu hỏi 1: (Trang 27 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Điền vào chỗ trống ăc hay oăc ? phần soạn bài chính tả tập – chép: Chị em trang 27 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Đọc ngắc ngứ, ngoắc tay nhau, dấu ngoặc đơn.

(BAIVIET.COM)