Điền vào chỗ trống 125 SGK tiếng việt lớp 3 ?

Câu hỏi 3: (Trang 124 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Điền vào chỗ trống 125 SGK tiếng việt lớp 3 ? Phần soạn bài chính tả (Nghe-Viết): Cóc kiện Trời trang 124 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

a) s hay x ?

cây sào, xào nấu, lịch sử, đối xử.

b) o hay ô ?

chín mọng, mơ mộng, hoạt động, ứ đọng.

(BAIVIET.COM)