Điền ui hay uôi ?

Câu hỏi 2: (Trang 123 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Điền ui hay uôi ? Phần soạn bài Chính tả (Nghe-Viết): Hũ bạc của người cha trang 123 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

– Mũi dao, con muỗi

– Hạt muối, múi bưởi

– Núi lửa, nuôi nấng

– Tuổi trẻ, tủi thân

(BAIVIET.COM)