Điền truyện hay chuyện vào ô trống và đặt dấu hỏi hay dấu ngã trên chữ in nghiêng ?

Câu hỏi 2 (Trang 56 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Điền truyện hay chuyện vào ô trống và đặt dấu hỏi hay dấu ngã trên chữ in nghiêng ? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Họa sĩ Tô Ngọc Vân trang 56 SGK Tiếng việt Tập 2.

a) Điền truyện hay chuyện vào ô trống ?

Kể … phải trung thành với …, phải kể đúng các tình tiết của câu … các nhân vật có trong … . Đừng biến giờ kể … thành giờ đọc … .

b) Đặt dấu hỏi hay dấu ngã trên chữ in nghiêng?

hộp thịt ra chỉ thấy toàn mơ.

– Nó cứ tranh cai, mà không lo cai tiến công việc.

– Anh không lo nghi ngơi. Anh phải nghi đến sức khỏe chứ!

Trả lời:

a) Em điền như sau: “Kể chuyện phải trung thành với truyện, phải kể đúng các tình tiết của câu chuyện, các nhân vật có trong truyện. Đừng biến giờ kể chuyện thành giờ đọc truyện“.

b)- Mở hộp thịt ra chỉ toàn thấy mỡ.

– Nó cứ tranh cãi mà không lo cải tiến công việc.

– Anh không lo nghỉ ngơi. Anh phải nghĩ đến sức khỏe chứ!

(BAIVIET.COM)