Điền tr hay ch ? Đặt dấu hỏi hay dấu ngã ?

Câu hỏi 2: (Trang 29 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Điền tr hay ch ? Đặt dấu hỏi hay dấu ngã ?Phần soạn bài Chính tả (Nhớ – viết): Bàn tay cô giáo trang 29 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Tri thức là những người chuyên làm các công việc trí óc như dạy học, chữa bệnh, chế tạo máy móc, nghiên cứu khoa học. Cùng với những người lao động chân tay… đội ngũ trí thức đang đem hết trí tuệ và sức lực của mình xây dựng non sông gấm vóc của chúng ta.

Trên đồng ruộng, trong nhà máy, trên lớp học hay trong bệnh viện, ở đâu, ta cũng gặp những trí thức đang lao động quên mình. Các kĩ sư nông nghiệp nghiên cứu giống lúa mới, kĩ thuật trồng trọi, chăn nuôi mới. Các kĩ sư cơ khí cùng công nhân sản xuất máy móc, ô tô. Các thầy giáo, cô giáo dạy ta trở thành người có ích cho xã hội. Các bác sĩ chữa bệnh cho dân.

(BAIVIET.COM)