Điền tên nhân vật vào trước hành động thích hợp và sắp xếp thành một câu chuyện?

Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 21 – 22 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Em hãy điền tên nhân vật (Chích hoặc Sẻ) vào trước hành động thích hợp và sắp xếp các hành động ấy thành một câu chuyện? Phần soạn bài Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật trang 20 – 22 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Chim Sẻ và Chim Chích là đôi bạn thân, nhưng tính tình khác nhau. Chích xởi lởi, hay giúp bạn. Còn Sẻ thì đôi khi bụng dạ hẹp hòi. Dưới đây là một số hành động của hai nhân vật ấy trong câu chuyện Bài học quý.

Em hãy điền tên nhân vật (Chích hoặc Sẻ) vào trước hành động thích hợp và sắp xếp các hành động ấy thành một câu chuyện:

1. Một hôm, …. được bà gửi cho một hộp hạt kê.

2. Thế là hằng ngày .… nằm trong tổ ăn hạt kê của mình.

3. …. đi kiếm mồi, tìm được những hạt kê ngon lành ấy.

4. Khi ăn hết, .… bèn quẳng chiếc hộp đi.

5. .… không muốn chia cho .… cùng ăn.

6. …. bèn gói cẩn thận những hạt kê còn sót lại vào một chiếc lá, rồi đi tìm người bạn thân của mình.

7. Gió đưa những hạt kê còn sót trong hộp bay xa.

8. …. vui vẻ chia cho .… một nửa.

9. …. ngượng nghịu nhận quà của …. và tự nhủ: “…. đã cho mình một bài học quý về tình bạn”.

Trả lời:

Em thực hiện điền tên nhân vật và sắp xếp lại như sau:

1. Một hôm Sẻ được bà gửi cho một hạt kê.

5. Sẻ không muốn chia cho Chích cùng ăn.

2. Thế là hằng ngày, Sẻ nằm trong tổ ăn hạt kê của mình.

4. Khi ăn hết, Sẻ bèn quẳng chiếc hộp đi.

7. Gió đưa những hạt kê còn sót lại trong hộp bay xa.

3. Chích đi kiếm môi, tìm được những hạt kê ngon lành ấy.

6. Chích bèn gói cẩn thận những hạt kê còn sót lại vào một chiếc lá rồi đi tìm người bạn thân của mình.

8. Chích vui vẻ đưa cho Sẻ một nửa.

9. Sẻ ngượng nghịu nhận quà của Chích và tự nhủ: Chích đã dạy minh một bài học quý giá về tình bạn”.

Thứ tự các hành động xảy ra: 1 – 5 – 2 – 4 -7 – 3 – 6 – 8 – 9.

(BAIVIET.COM)