Điền dấu chấm và dấu hai chấm vào các ô trống trong mẩu chuyện sau ?

Câu hỏi 2: (Trang 117 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Điền dấu chấm và dấu hai chấm vào các ô trống trong mẩu chuyện sau ? phần soạn bài luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu chấm, dấu hai chấm trang 117 SGK tiếng việt tập 2.

Trong mẫu chuyện sau có một số ô trống được đánh số thứ tự. Theo em, ở ô số (1,2,3) nào cần điền dấu chấm, ô nào điền dấu hai chấm ?

Khi đã trở thành nhà bác học lừng danh thế giới, Đác-uyn vẫn không ngừng học (1) Có lần thấy cha còn miệt mài đọc sách giữa đêm khuya, con của Đác-uyn hỏi (2) “Cha đã là nhà bác học rồi, còn phải ngày đêm nghiên cứu làm gì nữa cho mệt?” Đác-uyn ôn tồn đáp (3) “Bác học không có nghĩa là ngừng học.”

Trả lời:

– Cần điền dấu chấm và dấu hai chấm vào các ô như sau :

Khi đã trở thành nhà bác học lừng danh thế giới, Đác-uyn vẫn không ngừng học. Có lần thấy cha còn miệt mài đọc sách giữa đêm khuya, con của Đác-uyn hỏi: “Cha đã là một nhà bác học rồi, còn phải ngày đêm nghiên cứu làm gì cho mệt ?” Đác-uyn ôn tồn đáp : “Bác học không có nghĩa là ngừng học”.

(BAIVIET.COM)